BIBLIOGRAFIE   prof dr J.H. van den Berg  (boeken en artikelen)

Prof. J.H. van den Berg heeft veel gepubliceerd. Vertalingen van zijn werken zijn er in het Frans, Duits, Spaans, Zweeds, Deens, Fins, Engels, Italiaans, Portugees, Japans en Pools. Het mest bekend is hij geworden door zijn metabletische studies. De metabletica of leer der veranderingen, te beschouwen als een tak van de fenomenologie, en wel de historische ervan, heeft hij geïntroduceerd in 1956 met zijn boek ‘Metabletica’, dat inmiddels reeds 26 drukken kent. Hierna volgen tal van andere metabletische studies, die zowel veel lof als kritiek en debat oogstten. Zoals Bouman het formuleerde: “Voor Nederland althans is het werk van Van den Berg stellig origineel. Origineler zelfs dan de meesten van ons kunnen verdragen. Daarom zal het onder de slagen van de meest gefundeerde kritiek invloed blijven uitoefenen, nieuwe studies uitlokken, nieuwe onderzoekingen in beweging brengen, kortom het effect hebben, dat de auteur bij het begin van zijn onderneming voor ogen moet hebben gestaan.” Al met al kan Van den Berg gekenschetst worden als zeer succesvol, hoewel controversieel, auteur en vooral onderzoeker. Dit laatste dient te worden onderstreept, want Van den Bergs studies zijn altijd uitvoerig gedocumenteerd en geïllustreerd. Onderstaand het volledige overzicht van de pennevruchten van prof. Van den Berg. De metabletische werken zijn blauw onderstreepte hyperlinks naar een nadere beschrijving. Boeken zijn groen weergegeven en artikelen zwart.

  selecteer alleen boeken

1933 Calliphora erythrocephala Meig. Als larve
In: Amoeba, 12, p 157-164
1933 Melasoma (Lina) tremulae F.
In: Amoeba, 12, p 127-132
1934 Lievenheerstbeestjes (Coccinellidae)
In: Amoeba, 13, p 134-137
1936 Kikkers en padden
In: Amoeba, 15, p 80-81
1936 Schijndood
In: Amoeba, 15, p 163-164
1946 De betekenis van de phaenomenologische of existentiële anthropologie in de psychiatrie : een kritische studie over de autologische methode in de psychiatrie en haar toepassing op een bepaalde vorm van defectschizophrenie (de autistische defectschizophrenie van Leonhard) [Proefschrift] Utrecht, Kemink en Zoon
1947 Bref exposé de la phénomenologique en psychiatrie
In: L’ Évolution Psychiatrique, 2, p 23-41
1949 Over zwijgen en verzwijgen
Utrecht, Kemink en Zoon (1950 in Frans)
1949 Over het hallucineren; Critisch-historisch overzicht en richtlijnen voor een verdere bestudering
In: Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 93, 12, p 884-896
1950 Recensie van Dr. A. Maeder, Selbsterhaltung und Selbstheilung; Die Selbststätigkeit der Seele.
In: Folia Psychiatrica, Neurologica et Neurochirurgica Neerlandica, 53, p 125-128
1950 Het gesprek en de bijzondere aard van het pastorale gesprek
In: Theologie en Praktijk, 9/10, p 161-180
1950 Menselijk lichaam, menselijke beweging
In: Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar Grensgebieden, 4, p 267-299 en 5, p 401-429 (1952 in Engels, gepubliceerd in Ruitenbeek, Psychoanalysis and Existential Philosophy, New York, 1962 en Kockelmans, Phenomenological Psychology – the Dutch School, Boston, 1987)
1951 Recensie van B. Stokvis, Autosuggestive Psychotherapie
In: Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie, 121, 6, p 384-385
1951 De rêve éveillé van Robert Desoille; Een onderzoek naar de aard en mogelijkheden van een phaenomenologische psychotherapie.
In: Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar Grensgebieden, 6, p 345-383 (1952 in Frans; 1953 gepubliceerd in Persoon en wereld; 1962 in Engels; 1963 in Spaans)
1951 Ein Beitrag zur Psychopathologie des Meskalinraushes
In: Folia Psychiatrica, Neurologica et Neurochirurgica Neerlandica, 54, 6, p 385-406 (1969 gepubliceerd in Zuilen van het pantheon)
1951 Psychologische litteratuur voor de Pastor
In: Vox Theologica, 21, p 144-151
1951 Wat is zielszorg?
In: Tegemoet, 10, p 3-7
1952 (Psychologie van) het ziekbed; een hoofdstuk uit de medische psychologie
Nijkerk, Callenbach (1954 in Frans, 1961 in Duits en Spaans, 1962 in Zweeds, 1964 in Deens, 1965 in Fins, 1966 in Engels)
 
1952 Psychologie en theologische antropologie
[Inaugurele rede Utrecht] Nijkerk, Callenbach
1953 Persoon en wereld : bijdragen tot de phaenomenologische psychologie
Verantwoording, Het gesprek, en De rêve éveillé van Robert Desoille
Utrecht, Bijleveld, p 1-10, p 136-154 en p 212-243
1953 Kroniek der psychologie
Eerst in Wending, als boek bij Den Haag, Boekencentrum, in 1973 bij Nijkerk, Callenbach
1954 Recensie van L.Bellak, Psychology of physical illness, Psychiatry applied to Medicine, Surgery and the Specialities
In: Folio Psychiatrica, Neurlologica et Neurochirurgica Neerlandica, 57, p 238
1954 Man en Vrouw
In: Wending 9, 5-6, p 262-304
1954 Pastoral Care and Psychotherapy
In: The Student World, 47, 1, p 73-89
1955 Over neurotiserende factoren
[inaugurele rede Leiden] Nijkerk, Callenbach
1955 The phenomenological approach to psychiatry; an introduction to recent phenomenological psychopathology
Springfield, Thomas (1961 in Italiaans, 1964 gepubliceerd in De psychiatrische patiënt, 1966 in Spaans)
1955 Woord Vooraf
In: E. Michel, Het huwelijk; Een anthropologie van het geslachtelijk samenzijn, Nijkerk, Callenbach
1956 Metabletica, of Leer der veranderingen; beginselen van een historische psychologie
Nijkerk, Callenbach (1960 in Duits, 1961 en 1964 in Engels, 1962 in Frans, 1963 in Spaans, 1965 in ?81
1956 Recensie van B.J. Kouwer, Gewetensproblemen van de toegepaste psychologie
In: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 100, I.11, p 786
1956 Het probleem der volwassenwording
In: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 100, I.12, p 884
1957 Der Händedruck
In: Rencontre; Contributions à une psychologie humaine dédiées au Professeur F.J.J. Buytendijk, Utrecht, Het Spectrum (1959 in Engels, 1969 gepubliceerd in De zuilen van het Pantheon)
1958 Dubieuze liefde in de omgang met het kind; over de late gevolgen van te veel of te weinig moederlijke toewijding tijdens de jeugd
Nijkerk, Callenbach (1972 in Engels)
1958 Psychologie en geloof; een kroniek en een standpunt
Nijkerk, Callenbach (1963 in ? 70
1958 Recensie van E. Straus, Vom Sinn der Sinne
In: Folia Psychiatrica, Neurologica et Neurochirurgica Neerlandica, 61, 4, p 505-507
1958 Die Intentionalität des Gefühls
In: Folia Psychiatrica, Neurologica et Neurochirurgica Neerlandica, 61, 2, p 77-83 (1968 in Engels, 1969 gepubliceerd in De zuilen van het Pantheon)
1959 Het menselijk lichaam : een metabletisch onderzoek.
Deel 1: Het geopende lichaam
Nijkerk, Callenbach (1964 in ?76)
1959 Woord Vooraf
In: E. Van der Scoot, Hoofdstukken uit de pastorale psychologie. Utrecht, Bijleveld, p 7-10
1960 Recensie van J. Linschoten, Op weg naar een fenomenologische psychologie
In: Algemeen Nederlnds Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie, 52, 5, p 261-263
1960 Recensie van A.L. Janse de Jonge, Anthropologie en Geestelijke Volksgezondheid
In: Algemeen Nederlnds Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie, 52, 5, p 263
1960 De toekomst der psychologie
Eerst in De toekomst der psychologie, verlangens en verwachtingen. Leiden, Stenfert Kroese, p 9-12. In 1969 gepubliceerd in De Zuilen van het Pantheon.
1960 Geestelijke gezondheid
In: Soteria, 4, p 138-144 (1969 gepubliceerd in De Zuilen van het Pantheon)
1961 Het menselijk lichaam : een metabletisch onderzoek.
Deel 2: Het verlaten lichaam
Nijkerk, Callenbach
1962 Open brief aan de Redactie
In: Hermeneus, 33, 6/7, p 126
1962 Tien vragen, Tien antwoorden
In: De Heraut, 93, 9, p 267-268
1963 Leven in meervoud : een metabletisch onderzoek
Nijkerk, Callenbach (1974 in Engels, 1980 in Japans)
1963 De schizofrene patiënt, anthropologische overwegingen
In: nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar Grensgebieden, 18, 5, p 356-368 (1969 gepubliceerd in De Zuilen van het Pantheon; 1982 in Engels)
 
1963 Leven in meervoud
In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, p 42-56 (1969 gepubliceerd in De Zuilen van het Pantheon; 1971 in Engels)
1964 De psychiatrische patient : kleine algemene psychopathologie op fenomenologische grondslag (vertaling van engelse uitgave uit 1955)
Nijkerk, Callenbach (1966 in ?86)
1964 De zuilen van het Panthéon
Eerst in Homo Viator, Feesbundel aangebied aan Prof.Dr. C.K. Oberholzer met sy sestigste verjaardag. In 1965 gepubliceerd in Hypothese, en in 1969 in De zuilen van het Panthéon)
1965 De dingen, vier metabletische overwegingen
Nijkerk, Callenbach (1970 in Engels)
1965 Antwoord bij ‘Waarnemen en tellen’
In: Hypothese, 9, 2, p 21
1966 Kleine psychiatrie : voor studenten en degenen die de psychiater vervangen of bijstaan
Nijkerk, Callenbach (1970 in Duits en ? 98; 1975 in Frans)
1966 Een conflictpsycholoog over bevolkingsgroei
Eerst in Bevolkingsgroei en Volksgezondheid, in 1967 in Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde en in 1969 gepubliceerd in De zuilen van het Panthéon)
1968 Metabletica van de materie
Deel 1: Meetkundige beschouwingen
Nijkerk, Callenbach (In 1981 aparte publicaties van Het gelovige innerlijk en Hoogte in de kerkbouw)
1968 Macht en ethiek van de medische wetenschap
In: Hypothese, 12, 6, p 170-179
1969 Medische macht en medische ethiek
Nijkerk, Callenbach (1976 in ?126; 1978 in Engels)
1969 De zuilen van het Pantheon, en andere studies
Nijkerk, Callenbach
1970 Dieptepsychologie
Nijkerk, Callenbach (1980 in Frans)
1970 Wat is psychotherapie?
Nijkerk, Callenbach (1971 in Engels; 1979 in ?139)
1971 's Morgens jagen, 's middags vissen
Nijkerk, Callenbach
1971 Het milieu in de mens
In: Suppl. Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 49, 28, p 50-59
1971 Verandering van de nederlandse universiteit, vernieling en vernieuwing
In: Unisa, annual journal of university of South Africa, p 20-22
1972 Zien : verstaan en verklaren van de visuele waarneming
Nijkerk, Callenbach en Pretoria, Van Schaik
1972 Probleemrijk Zuid-Afrika
In: Intermediar, 8, 13, p 1-11
1973 De reflex : metabletische, tegelijk maatschappijkritische studie
Nijkerk, Callenbach
1973 Kroniek der psychologie
Nijkerk, Callenbach (herziene uitgave van 1953)
1973 Recensie van B.G. Rosenthal, The images of Man
A Plea for an Historical Psychology, in: Contempory Psychology, 18, 3, p 122-123
1973 De meervoudige betekenis van lichaam en ziekte
In: Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 51, 24, p 852-859, later ook in: Arts en Sociale Verzekering en Tijdschrift voor bewegingstherapie. (1975 in Duits)
1975 Voordracht: Drie teleurstellende maanden in Turfloop
In: Maandblad voor Zuid-Afrikaanse Stichting Moederland te Amsterdam voor de culturele en economische betrekkingen tussen Nederlnad en Zuid-Afrika, 52, 6, p 92
1977 Metabletica van de materie 2: Gedane zaken : twee omwentelingen in de westerse geestesgeschiedenis
Nijkerk, Callenbach
1977 A metabletic-philosophical Evaluation of mental Health
In: Mental Health: Philosophical Perspectives, Dordrecht, Reidel Publishing Company, p 121-135 (ook in: J.B. Stolte, Veranderende gezondheidszorg, p 167-180)
1977 Delen in de tekstcollectie van tv-serie Adam of Aap?
In: J.A. van Delden, Adam of Aap? Hilversum, EO
1977 Metabletica van de huidige opvoedkundige problemen
In: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 16, 3, p 79-89
1977 Sosiale sensitiwiteit
In: Die Kerkblad van die Gereformeerde Kerk in Suid Afrika, 80, 2426, p9
1977 Veranderende opvattingen over medemenselijke zorg
In: Verslag symposium 13 oktober 1977, Nijmegen, Katholieke Hogeschool voor Verplegenden
1978 Kentering of katastrofe
In: Radarpeiling, 13, 2/3 p 3-5
1979 Het onderste kakebeen; een metabletische les
Rijksuniversiteit Leiden
1979 Pijn in de geschiedenis
In: Pijn... lijden en leiden, ’n menselijke mogelijkheid? Heerlen, p 38-46
1979 Maatschappelijke veranderingen in het recente verleden en wat dat betekent voor de toekomst
In: Maatschappijbelangen, 1, p7-9
1980 Recensie van D. Kruger, An introduction to Phenomenological Psychology
In: Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar Grensgebieden, 35, 8, p 485-486
1980 Ons huidig cultuurpatroon en de manifestatie daarvan in de verpleging
In: J.C.M. Hattinga Verschure, De kliniek als leerhuis voor de toekomst, Lochem, De Tijdstroom, p 31-46
1980 Phenomenology and Psychology
In: Journal of Phenomenological Psychology, 11, 2, p 21-49
1981 Het gelovige innerlijk; een historisch overzicht
Nijkerk, Callenbach (p 206-284 uit Metabletica van Materie I)
1981 Hoogte in de kerkbouw; een historisch overzicht
Nijkerk, Callenbach (p 138-205 uit Metabletica van Materie I)
1981 Chaos of Loutering; verschuivende en vervangende cultuurpatronen
In: J.C.M. Hattinga Verschure, Gezondheidszorg in een turbulente cultuur: afbraak of opbouw? Lochem, De Tijdstroom, p 96-106 en p 135-139
1982 Invitation to Phenomenology: Fragments around Seeing (in Japans)
Tokyo, Kawashima Shoten.
1982 Benedictus en onze tijd
In: Monastieke Informatie, 13, p 127-134
1982 Foreword
In: R.D. Romanyshyn, Psychological Life; from Science to Metaphor, Milton Keynes, Open University Press.
1982 Maatschappelijke ontwikkeling, relevant voor de opvatting over arbeid en ziekte
In: F. Doeleman, Arbeidsongeschiktheid, ziekte en sociale verzekering, Leiden, p 19-40
1984 Koude rillingen over de rug van Charles Darwin; metabletisch onderzoek naar de oorzaak van onze verknochtheid aan de afstammingsleer
Nijkerk, Callenbach
1985 A Meeting with Szasz and some afterthoughts
In: Psigotherapeia, 39, p 19-22 (1987 in Nederlands: Bevestigend Samenleven)
1985 Het woordenboek Grieks en andere boeken
In: Mededelingen van de vereniging ‘Virenden van het Gymnasium’, Nummer 10, p 7-8
1986 Een doordenkertje – WRR! Omnia non pariter rerum sunt omnibus apta!
In: Mededelingen van de vereniging ‘Virenden van het Gymnasium’, Nummer 16, p 4-5
1986 Mentaliteitsveranderinge en dodenbezorging
Eerst in Mededelingen van prof.dr. G. Van der Leeuw-stichting, in 1987 in: De bezorging van onze doden, p 9 –19 en 47-66
1987 The rise and fall of the medical model in psychiatry: a phenomenological analysis
In: Psychiatry and Phenomenology, Pittsburg, Duquesque University, p 1-24 (1989 in Nederlands in: Scripta medico-philosophica, schridt 6, p 6-30)
 
1988 De horizontale lijn in de architectuur
Gent, Hoger sint-Lucasinstituut
1988 Discoveries in Phenomenology (in Japans)
Tokyo, Keiso Shobo
1989 Hooligans; Metabletisch onderzoek naar de betekenis van Centre Pompidou en Crystal Palace
Nijkerk, Callenbach
1991 Pest syphilis aids: over een metabletische oorzaak van pandemieen
Nijkerk, Callenbach
1995 Metabletica van God: de drie voornaamste veranderingen
Kapellen, Pelckmans - Kok Agora
1996 Geen Toeval. Metabletica en geschiedschrijving
Kapellen Pelckmans - Kok Agora
1999 Twee wetten. De twee hoofdwetten van de thermodynamica
Kapellen, Pelckmans - Agora
2000 Hoe vertel ik het mijn nichtjes en neefjes
Leende, Damon
2001 De kop van de bromvlieg
Nijmegen, SUN