Welkom op de websites gemaakt voor jou!
creation4you.nl

 

Techniekfilosofie geeft binnenkort een overzicht van het debat over het belang van een juiste positionering van technologie in onze maatschappij.

Metabletica geeft een introductie in het werk van J.H. van den Berg, die op zoek gaat naar synchrone fenomenen in ons verleden, heden en toekomst.

Metahistorie geeft een introductie in het werk van F. de Graaff, die verborgen verbanden in onze geschiedenis onderzoekt.